Sunday, June 12, 2005

Les marietes no són acceptades!

La política antimarietes, estúpida, de Platja-Gran costarà cara.

Moltes marietes que es trobaven en l'Armada de Platja-Gran han decidit marxar de l'Armada ja que són discriminats com a marietes i animals que són.

L'Armada de Platja gran governada per escarabats fins a 1981 no va acceptar que ninguna marieta formés part del seu cos. El 1981 l'Armada per necessitat de personal i per pressió política de l'expresident de Platja-Gran, va decidir fer una nova llei que deixés que les marietes entressin a formar part en l'Armada, però amb la condició de què no diguésin que van disfressat d'escarabats ja que són marietes, ja que "sempre ha estat clar que les marietes són incompatibles amb el servei militar".

Aquesta estúpida llei ha fet que moltes marietes decidissin deixar l'Armada, de manera que l'Armada de Platja-Gran ha perdut animals molt capacitats i amb això uns 200 milions de fulles verdes, que és el que la seva preparació va costar.

Les marietes de Platja-Gran encara no són acceptats lliurement com a marietes en l'Armada, tot i que un 79% d'animals creu que haurien de deixar que les marietes s'allistessin a l'Armada sense que tenir que anar disfressats d'escarabats.

Aquesta és una notícia treta d'aquí!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home